w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 
SPRÅK
German flag
Deutsch
English flag
English
Persian flag
Farsi
Greek flag
ελληνικά
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Russian flag
русский
Finnish flag
Suomi
Swedish flag
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Crocodilu. Vi förbinder oss att följa HON code principer. .
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Crocodilu 2003-2017 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Crocodilu är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Läkemedel som påverkar effekten av klomipramin (anafranil)

Författare: , lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.

Första versionen: 22 aug 2003. Senast ändrad: 30 aug 2007.

Fråga:

Vilka läkemedel kan påverka effekten av klomipramin (anafranil)?

Svar:

  • Patienter bör inte ta klomipramin om de har tagit en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), exempelvis isocarboxazid (marplan), phenelzin (nardil) eller tranylcypromin (parnate) inom de senaste 14 dagarna.
  • Klomipramin kan förhöja effekten av andra läkemedel och droger som orsakar trötthet, exempelvis andra antidepressiva läkemedel, alkohol, antihistaminer, lugnande medel (används mot sömnstörningar), smärtstillande läkemedel, ångestläkemedel och muskelavslappnande läkemedel. Patienter bör prata med sin läkare om alla läkemedel de tar, och bör inte ta något annat receptbelagt eller receptfritt läkemedel utan att först rådfråga sin läkare.
  • Andra läkemedel än de som listats här kan också påverka klomipramin. Därför måste patienter först informera sin läkare eller apotekare, innan de tar något receptbelagt eller receptfritt läkemedel, inklusive naturläkemedel.
Mer information om klomipramin

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Crocodilu.

Annonser (ej via Google)

Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.


in detail

details

метан купить