w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 
SPRÅK
German flag
Deutsch
English flag
English
Persian flag
Farsi
Greek flag
ελληνικά
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Russian flag
русский
Finnish flag
Suomi
Swedish flag
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Crocodilu. Vi förbinder oss att följa HON code principer. .
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Crocodilu 2003-2017 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Crocodilu är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Depression hos modern och risker för barnen

Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.

Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2011-06-22.

Fråga:

Påverkas barnen av att modern har en depression?

Svar:

Att ha en mor med en depressiv störning (egentlig depression, dystymi eller depressiva episoder av bipolär störning) kan fördubbla risken för barnen att utveckla depressiva störningar senare i livet.

En nyligen utförd studie visade att femtonåriga barn till depressiva mödrar löper hög risk att drabbas av en depressiv störning eller andra psykiska problem som exempelvis en ångeststörning.

Det kan finnas ett par möjliga anledningar till detta dramatiska resultat:

  • Förstämningssjukdomar som depression har en genetisk, biologisk sårbarhet. Om en familjemedlem har drag av depressiv eller annan förstämningssjukdom är det mer troligt att barnen också påverkas.
  • Mor-barnrelationen kan påverkas. Studien visade att hur svåra och hur långvariga de depressiva episoderna var påverkade hur ungdomarna blev. Dessa barn är tvungna att vara separerade längre perioder från modern och kan därför utveckla anknytningsproblem till henne om hon är depressiv.
  • Vissa barn till psykiatripatienter tror att det är deras "negativa" beteende eller någon annan personlig anledning som har orsakat depressionen. Därför känner de skuld och har negativa känslor som påverkar deras självkänsla negativt.
  • Barn till depressiva mödrar har problem att träffa vänner i sin hemmiljö. Ofta är det så att vänner eller klasskamrater inte får följa med hem på grund av moderns sjukdom. Detta orsakar i sin tur social tillbakadragenhet hos barnen.
Det är särskilt viktigt att ta hand om barn till psykiatripatienter och hjälpa dem utveckla nog med färdigheter för att förebygga utvecklingen av depression senare i livet.

Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Crocodilu.

Annonser (ej via Google)

Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.


look

read more

source

more information