Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vilket är bäst: Gruppterapi eller individuell terapi

Sammanfattning: Diskuterar för- och nackdelar med gruppterapi och individuell terapi. Gruppterapi är psykoterapi i grupp. Den är billigare och ofta effektivare än individuell psykoterapi.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vilket är bäst: Gruppterapi eller individuell terapi

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. .
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-01-22.

Bör jag gå i gruppterapi eller i enskild terapi/psykoterapi?

Svar:

Fördelar med gruppterapi:

  • Det är betydligt billigare att gå i gruppterapi än i enskild terapi. Hos Gunborg Palme kostar gruppterapi 1000 kronor per kalendermånad och då går man en gång i veckan. Enskild terapi kostar 1000 kronor per gång.
  • Man får träffa andra människor som också har problem och det kan hjälpa så att man får distans till sina egna problem.
  • Genom att lyssna på andra människor lär man sig att det kan finnas olika sätt att förhålla sig till samma problem och att det kan finnas olika sätt att lösa ett problem.
  • Man kan få uppmuntran och känslomässigt stöd av andra.
  • Gruppterapi kan vara speciellt lämplig för behandling av problem som har att göra med kommunikation med andra människor, som t.ex. social fobi(blyghet).

Fördelar med enskild terapi:

  • Det är bara terapeuten som vet om ens hemligheter.
  • Terapeuten får mera tid att ägna sig åt ens speciella problem.
  • Man kan ofta tränga in djupare i förståelse av sina problem med enskild terapi.
  • Man slipper lyssna på andra människor, vilket kan vara skönt om man själv mår dåligt.
  • Man kan få en tid som passar ens almanacka och slipper anpassa sig till de grupptider som finns.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
www.cleansale.kiev.ua/chastnyj-klining

http://militarycenter.com.ua

Vimax