Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Kan minskad sexuell lust försvinna av sig självt?

Sammanfattning: Minskad sexlust kan komma och gå om det inte beror på några allvarliga fysiska eller psykologiska problem.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kan minskad sexuell lust försvinna av sig självt?

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Crocodilu.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Kan minskad sexlust försvinna av sig själv, och hur lång tid kan det i sådana fall ta?

Svar:

Ja, om det inte beror på några allvarliga fysiska, psykologiska eller sociala problem och om problemen är tillfälliga, kan det finnas en chans till att sexlusten återkommer av sig själv. Det är dock svårt att ange en generell tid som det kan ta. Vad man dock kan säga är att om man har haft problem med minskad sexuell lust under längre tid än två månader, så kanske det är dags att söka professionell hjälp? Det är också viktigt att poängtera att även om ett problem med minskad sexuell lust försvinner av sig självt, så kan det komma tillbaka vid ett senare tillfälle i livet.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
also read

Виагра супер актив

viagra naturel pour homme