Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Terapi för sexuella problem

Sammanfattning: Sexolog, urolog, gynekolog beroende på vad problemet är.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Terapi för sexuella problem

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Crocodilu.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Vilka terapeuter finns det för sexuella problem?

Svar:

Alla problem har sina egna lösningar. Också behandlingen av samma problem skiljer sig åt mellan personer. En sexolog, urolog och gynekolog kan besluta om vilken behandling som behövs för ett problem. Fysiska orsaker behandlas oftast med mediciner, men även ibland med psykologiska behandlings metoder i form av terapi.

Psykologiska problem behandlas med psykologiska behandlingsmetoder (se under terapi) och om det finns relationsproblem, så kan det behandlas med relationsterapi. Båda partnerna är oftast inblandad i behandlingen av sexuella problem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gen-therapists Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
www.pills24.com.ua

pillsbank.org

https://imagmagnetsns.ua