Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Stökigt och slarvigt hemma hos en hetsätare

Sammanfattning: En hetsätare, liksom en narkotikamissbrukare, är ute efter ett snabbt kick. Allt annat försummas.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Stökigt och slarvigt hemma hos en hetsätare

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. .
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 04 maj 2005.

Varför blir det så stökigt och slarvigt hemma hos en hetsätare? Varför kan hon inte hetsäta på ett snyggt och prydligt sätt?

Svar:

En hetsätare, liksom en narkoman, är ute efter att snabbt få sin kick. Man bortser i det ögonblicket från allting annat. Hetsätaren vill komma bort från ångesten och känslan av oro och stress. Det måste gå fort, för hon mår dåligt. Hon har absolut inte tid att tänka på att hålla snyggt omkring sig just då. Jämför med hur det brukar se ut i en knarkarkvart.

Vi kan bli lyckliga på två sätt: Genom att arbeta och ordna det bra och trevligt omkring oss, eller genom en genväg till lycka, där man genom att droga sig med mat eller knark stimulerar lust- och belöningscentrum i hjärnan på konstgjord väg. Att arbeta och ordna det bra och trevligt omkring sig är oftast något som styrs av en mera vuxen del av personligheten, där mananvänder sin intelligens och förmåga för att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Att hetsäta eller knarka styrs av den delen av personligheten som vill ha tillfredsställelse genast och inte förmår skjuta upp behovstillfredsställelsen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-tidiness Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
Buy Buy Nolvanox online

Buy Guarantees online in Canada

steroid-pharm.com