Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Årstidsrelaterad affektiv störning

Sammanfattning: "Årstidsrelaterad affektiv störning" (SAD=seasonal affective disorder) är trötthet eller depression som regelbundet återkommer en viss årstid, t.ex. vinter eller vår.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Årstidsrelaterad affektiv störning

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 04 nov 2008.

Vad innebär begreppet "årstidsrelaterad affektiv störning" (SAD=seasonal affective disorder)?

Svar:

Det har observerats under lång tid att förekomsten av depression varierar med årstiderna. Till exempel förekommer depression och självmord oftare hos män under vårmånaderna, medan det är vanligare hos kvinnor under höst och vinter. På 1980-talet noterades att en liten grupp patienter med manodepressiva sjukdomar följde ett cykliskt mönster med depression på vintern och mani på sommaren. Det noterades även att latituden hade betydelse för dessa sjukdomar på så sätt att en flytt norrut förvärrade depressionen och en flytt söderut hade en förbättrande effekt (i alla fall för boende på norra halvklotet). Begreppet "årstidsrelaterad affektiv störning" (SAD=seasonal affective disorder) har valts för att beskriva den här lilla gruppen patienter.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-seasaffdis Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
www.biceps-ua.com/

steroid-pharm.com

www.steroid-pharm.com