Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Återkommande kort depression

Sammanfattning: Är det möjligt att en depression i bara några dagar? Eller en enda gång under sin livstid?

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Återkommande kort depression

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Är det möjligt att en depression i bara några dagar? Eller en enda gång under sin livstid?

Svar:

Ett ganska stort antal av befolkningen upplever perioder av depression som, även om den inte finns kvar länge nog för att allmänt betraktas som en depressiv sjukdom enligt normala riktlinjer, medför betydande problem. Dessa personer lider av humörsförändringar som endast varar några få dagar. I de mest extrema fallen kan ett sådant mönster leda till allvarliga impulsiva försök till självskada, vilket såklart kan få en dödlig utgång, men det kan också medföra svårigheter på arbetet eller i relationer etc. Det forskas just nu på denna typ av depression och man tittar på kopplingen till andra typer av depression, vilken behandling som verkar fungera samt hur den ser ut.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-brief Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
adulttorrent.org/details/iesp_597_petite_asian_teen_creampie_barrage_kagami_shuna