Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Medicin (Naltrexon) för avvänjning från drogberoende, alkoholism, heroinmissbruk och självdestruktivt beteende

Sammanfattning: Naltrexon är en medicin som används mot drogberoende, alkoholism och självdestruktivt beteende.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Medicin (Naltrexon) för avvänjning från drogberoende, alkoholism, heroinmissbruk och självdestruktivt beteende

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-10-10.

Vad är Naltrexon? Hjälper det mot alkoholism, drogberoende, heroinmissbruk? Vilken sorts medicin (läkemedel, piller) kan användas för avvänjning och för att få stopp på självdestruktivt beteende (att t.ex. skära sig i armarna)? Vilken medicin kan få stopp på dissociation?

Svar:

Opiatantagonisten Naltrexon används ofta för att behandla opiat-intoxikation. Vissa studier har visat att den också är användbar vid tillfrisknande från andra drogberoenden, inklusive alkoholism.

Senare forskning visar också på vissa positiva effekter på patienter med självskadande beteende och dissociativa symptom orsakade av trauma (PTSS) eller borderlinepersonlighetsstörning. Detta skulle kunna vara ett medicinskt alternativ för patienter med olika sorters självskadande beteende (att skära sig, bita sig eller slå sig själv) och skulle också kunna vara ett alternativ för unga, förståndshandikappade patienter med sjävskadande beteende.

Försök med patienter med spelberoende tyder på att naltrexome kan vara en hjälp för att bli av med spelberoendet, bäst i kombination med SSRI-läkemedel och psykoterapi.

Forskare i Tyskland gjorde en undersökning av kvinnliga patienter med borderline personlighetsstörning med dissociativa symptom. Patienterna tog 25 till 100 mg Naltrexon fyra gånger dagligen under minst 2 veckor. De fick sedan svara på ett frågeformulär för självskattning av dissociation (DAISS), vilka visade på en signifikant reducering av symptomen, inklusive flashbacks och självdestruktivt beteende. Författarna presenterade en hypotes om att ökad aktivitet i opioidsystemet bidrar till dissociativa symptom hos dessa patienter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-naltrexone-what Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
http://pills24.com.ua

www.swiss-apo.net/es/comprar/kamagra

viagra achat