Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tricykliska antidepressiva mediciner

Sammanfattning: Lista över de tricykliska antidepressiva mediciner som saluförs i Sverige.

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tricykliska antidepressiva mediciner

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare:
Första version: 03 aug 2003.
Senaste ändring: 22 nov 2006.

Under vilka namn marknadsförs antidepressiva mediciner i Sverige?

Svar:

Här är namnen på de tricykliska antidepressiva mediciner som marknadsförs i Sverige. Även de generiska namnen är inkluderade, samt några utländska märkesnamn.

amitriptylin amoxapine
anafranil asendin
desipramin doexepin
elavil imipramin
klomipramin lofepramin
ludiomiln maprotilin
matprotilin norfranil
nortriptylin pamelor
pertofranil sarotem
sensaval sinequant
surmontil tofranil
trimipramine tryptizol
tymelyt vivacti

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
www.best-cooler.reviews

онлай казино

купить анаболики