Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Alprazolam - Bieffekter

Sammanfattning: Vilka bieffekter har alprazolam?

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Alprazolam - Bieffekter

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Vilka bieffekter har alprazolam?

Svar:

 • Om du upplever någon av följande allvarliga bieffekter, sluta ta alprazolam och sök akut medicinsk vård eller a din läkare omgående:
  · en allergisk reaktion (andningssvårigheter; igentäppt halsöppning; svullnade läppar, svullnat ansikte eller svullnad tunga; eller utslag);
  · sår i mun eller hals;
  · gulnad hud eller gulnade ögonvitor;
  · utslag;
  · hallucinationer eller svår förvirring; eller
  · synförändringar.
 • Andra mindre allvarliga bieffekter är troligen mer förekommande. Fortsätt att ta alprazolam och tala med din läkare om du upplever
  · sömnighet, yrsel eller klumpighet;
  · depression;
  · illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning;
  · svårighet att urinera;
  · livliga drömmar;
  · huvudvärk;
  · muntorrhet;
  · minskad sexlust; eller
  · beteendeförändringar.
 • Andra bieffekter än de som listats här kan också förekomma. Tala med din läkare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som är särskilt besvärande.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-alpr-side Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
www.kokun.net

http://steroid-pharm.com

Kamagra soft