Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Andra psykostimulerande faktorer vid ADHD?

Crocodilu logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Andra psykostimulerande faktorer vid ADHD?

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-09-11.
Senaste ändring: 2017-03-06.

Vem har erfarenhet av Captagon i ADHD? Kan man använda Modafinil (Vigil) vid ADHD?

Svar:

För läkemedelsbehandling av ADHD används huvudsakligen stimulantia (som Concerta, Ritalin, eller Medikinet Equsym) och sällsynta amfetaminpreparat och Dexedrine finns tiigängliga.

Modafinil är ett stimulerande medel som idag används för behandling av narkolepsi. Det finns mycket begränsad erfarenhet av behandling av barn och vuxna med Modafinil vid ADHD (men åtminstone små studier av den grupp som leds av prof Biederman från USA är kända). Du bör först vända sig till den etablerade metoden för behandling av ADHD med stimulantia, som tidigare släppts ut och och som anses ha fördelar jämfört med Modafinil. Som reservläkemedel skulle Modafinil kunna prövas, om nödvändigt. Captagon är en centralstimulerande substans från Tyskland som inte finns som läkemedel i Sverige.

Detta gäller även för andra tillgängliga stimulantia (t.ex. AN1).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info.
Go to top of page Till sidans början
Crocodilu på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-stim-captagon Copyright 2003-2017 Crocodilu
Copyright 2003-2017 Crocodilu.
Crocodilu nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
details

source

https://bestseller.reviews